מענה מקיף לכל תחומי הפעילות

החלק שלנו ב- LIFE CYCLE

Facility Management

קבוצת אלקטרה מספקת פתרונות משולבים לניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות אלקטרו-מכניות מורכבות במתחמי מגורים, מסחר ותעשייה גדולים.