• מיקום:
  ירושלים
 • לקוח:
  פיקוד מרכז
 • תקופה:
  2018
 • שטח:
  5,450 מ"ר
 • תאור פרוייקט:

  ניקוי חיפוי אבן של מבנה משרדים בגובה 18 מ' ובאורך 50 מ', כולל עבודת פיגומים; ניקוי רחבה של 2,200 מ"ר. 

  הפרויקט בוצע בעזרת מערכת ניקוי בלחץ מים גבוה.