• מיקום:
  רח' ביאליק והרצל, שדרות הילד, כיכר העירייה, רמת גן
 • לקוח:
  עיריית רמת גן
 • הקמה:
  2018
 • שטח:
  כ-28,000 מ"ר
 • תיאור פרויקט:

  ניקוי המדרכות מפירות הפיקוס, שומן וזוהמה, בעזרת מערכת ניקוי בלחץ מים גבוה.

  הפרויקט מתבצע פעמיים בשנה, בשעות הלילה.